Dav, jeg har et par spørgsmål vedrørende ulve. .

Underkategori: Ulv

2007-10-09 07:57:27
Spørgsmål indsendt af Flemming Larsen, KlampenborgDav, jeg har et par spørgsmål vedrørende ulve.
Er det lovligt at opdrætte/holde ulve i Danmark?
Hvis det er, hvad er så reglementet inden for pågældende område? (skal de være inden for indhegning, eller kan man holde dem som husdyr, som f.eks. hunde?)
Flemming Larsen, KlampenborgSvar fra brevkasse

Zoologiske haver - ja. Private - ja, men i praksis nok svært. For de zoologiske haver findes der en del regler og lovgivning.
For private gælder "Bekendtgørelse angaaende kontrol med rovdyr og visse støre dyr" nr.187 af 7. august 1936, hvori der står at man skal indhente Politiets tilladelse til hold af rovdyr. I øvrigt vil Dyreværnsloven også være gældene. Hvis Politiet ønsker at give tilladelse (jeg ved ikke hvor ofte det sker for ulve eller andre rovdyr) kan de kontakte den lokale veterinærchef og/eller Justitsministeriet sagkyndige for godkendelse af anlægget.
Hvis man skal importere ulve til Danmark skal man have importtilladelse fra den lokale Fødevareregion og i visse tilfælde fra Skov- og Naturstyrelsen. Kommer ulvene fra lande uden for EU skal der altid Cites importtilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Kommer ulvene fra EU-lande skal der foreligge et Cites certifikat hvis det er en Bilag A underart. Hvis det er en Bilag B underart skal man kunne dokumentere oprindelsen. Jeg tvivler på at Skov- og Naturstyrelsen er villige til at udstede importtilladelser og certifikater til private vedr levende ulve. Veterinærmyndighederne vil nok også være betænkelige på grund at mulig indslæbning af rabies.
Af det foregående fremgår det at jeg personligt betragter en ulv som et vildt dyr, som skal holdes som et vildt dyr og ikke et husdyr. Jeg har ladet mig fortælle at nogle krydser hunde og ulve og holder dem som tamhunde. Af etiske grunde finder jeg det forkasteligt at krydse ulve og hunde. Der kan måske også være et sikkerhedsmæssigt problem jævnfør problemet med specielle aggressive hunderacer som pitbulls. Jeg ved ikke om der er lovgivning for hybrider mellem ulve og hunde.
Venlig hilsen
Zoolog Jens Lilleør
Aalborg Zoo
 
Dyrebrevkassen

 
Stil et spørgsmål til vores dyrlæger

Helt gratis!

Skriv et spørgsmål
Vi har samlet nogle af danmarks bedste dyrlænger

Så du kan få svar på dine spørgsmål