Viden
 

Vildsvin

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Vildsvin
Latinsk navn: Sus scrofa

Udbredelse
Vildsvinet har et meget stort udbredelsesområde der strækker sig fra Vesteuropa gennem Europa og Asien helt over til Japan og Indonesien. Desuden også i Nordafrika. 
Uberørte skovområder eller kratbevoksede landskaber foretrækkes og helst i nærheden af vandløb, søer eller sumpede områder.

Facts
Hoved- og kropslængden er 90-180 cm og hertil kommer en hale på cirka 30 cm. Skulderhøjden går fra 55-110 cm og vægten er 50-350 kg. Hannerne er som regel større end hunnerne. 
Farven er mørkegrå til næsten sort eller brun. I stærk kontrast hertil er ungerne stribede. Vildsvinene har nogle imponerende ”våben” i kraft af to par hjørnetænder, der vokser hele livet og kan blive ret lange.

Levevis
Føde:
Når vildsvinet søger føde sker det ved at roder og graver i jordbunden med deres kraftige tryne. Her finder de især rødder, insekter, larver, nødder, knolde og andet. De kan også ødelægge en del afgrøder i deres jagt på grøntsager og kartofler. Tæmmede svin bruges nogle steder til at grave de værdifulde trøfler frem fra skovbunden. Men de æder også gerne ådsler og kan faktisk optræde som rovdyr ved at æde hjortekalve og andre små dyr.

Fjender:
Mennesket er vildsvinets værste fjende, men herudover jages de af ulve, losser og ræve. Disse tager dog primært de små grise. De voksne kan være formidable modstandere og tøver ikke med at angribe med deres hjørnetænder hvis de forstyrres.

Formering:
Vildsvinet er selskabeligt anlagt og optræder hyppigst i små flokke af hunner og unge hanner, mens de voksne hanner strejfer omkring alene. Om efteråret når hunnerne kommer i brunst, opsøger hannerne så flokkene af hunner. Han vil da drive de unge hanner væk og kampe kan opstå i den forbindelse.
Efter en drægtighedstid på 4-5 måneder føder hunnen så et kuld grise (4-12 stk), og allerede efter et par dage vimser de små unger rundt efter moderen når hun søger føde i skoven. Ungerne bliver født i en slags rede af blade og græs, som hunnen forinden har samlet sammen. 3-4 måneder gamle fravænnes ungerne, selv om de tit bliver hos hende indtil hun skal have sit næste kuld. De bliver selv kønsmodne når de er 8-10 måneder gamle, men det er som regel først efter 1½ år at de parres første gang. Hannerne må vente indtil de er stærke nok til at tilkæmpe sig retten til deres egne hunner og det vil sige i 5-års alderen. I gennemsnit bliver vildsvin 10 år gamle, men man har hørt om dyr der blev helt op til 27 år.

Tamsvin:
Vildsvinet er den vilde forfader til alle vores tamsvin. Denne proces med at tæmme vildsvinet startede allerede for 10.000 år siden i Østasien og i dag er der udviklet mange forskellige svine-racer rundt om i verden. Mange steder i verden er tamsvin sluppet ud og har dannet vilde bestande som skaber problemer for det naturlige dyreliv. Det gælder f.eks. Syd amerika, Australien, New Zealand, og mange andre øer.

  • Klasse: Mammalia (Pattedyr)

  • Orden: Artiodactyla (Hovdyr)

  • Familie: Suidae (Svin)
    Slægt: SusTilbage til oversigten