Viden
 

Taskekrabbe

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Taskekrabbe
Latinsk navn: Cancer pagurus

Udbredelse
Taskekrabben lever langs kyster I Nordeuropa og er meget almindelig i Danmark.

Facts
Skjoldet på taskekrabben er rødbrun. Klosaksene har et violet skær, og spidserne er sorte. Man kan kende forskel på hunnerne og hannerne på halen, der er bredere på hunnerne.
Skjoldets normale maximale bredde er 30 cm, men sjældent over 20 cm. Den maximale vægt er ca. 5 kg.
Taskekrabbens kød er hvidt og fast i kløerne og mere løst og brunligt i kroppen.

Levevis
Om sommeren lever taskekrabben på 1-30 meters dybde og om vinteren på 30-50 meters dybde. Taskekrabben lever stationært på fast grund, stenrev eller klippegrund.
Når taskekrabben er 5-6 år gammel, er den kønsmoden. Om sommeren skifter den skal, og straks derefter parrer den sig. Hannens sæd opbevares i hunnen gennem flere år. Efter en enkelt parring kan hunnen gyde op til 3 gange. Den gyder op imod 3 millioner æg om efteråret og opbevarer gennem hele vinteren æggene under bagkroppen.
Taskekrabben lever af forskellige bunddyr, bl.a. muslinger.

  • Klasse: Crustacea (krebsdyr)

  • Orden: Decapoda

  • Familie: CancridaeTilbage til oversigten