Viden
 

Skærising

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Skærising
Latinsk navn: Glyptocephalus cynogglossus

Udbredelse
Skærisingen forekommer på begge sider af Nordatlanten samt Skagerrak og Kattegat.

Facts
Skærisingen er ru op overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Den har en giftig pig ved siden af gattet.
Den normale maximale størrelse og vægt er 60 cm og 2,5 kg.
Skærising er en af de bedste spisefisk. I Japan spises dansk skærising tørret.

Levevis
Skærisingen lever på blød bund i dybder fra 35 meter helt ned til 1500 meter. Modsat mange andre fiskearter lever ungfisken på dybere vand end den ældre.
Gydningen finder sted fra marts til september. Når yngelen måler ca. 50 cm, søger den ned til dybder på 250 meter.
Skærisingen lever mest af bunddyr, som f.eks. tanglopper, muslinger og slangestjerner.

  • Klasse: Pisces (Benfisk)

  • Orden: Pleuronectiformes (Fladfisk)

  • Familie: PleuronectidaeTilbage til oversigten