Viden
 

Løve

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Løve
Latinsk navn: Panthera leo

Udbredelse
Løven er udbredt i det meste af Afrika syd for Sahara, men den er blevet sjælden mange steder og i nogle områder findes den kun i natur-reservater. Desuden findes der en lille bestand i Indien, i Gir-skoven. Her er kun omkring 200 tilbage og bestanden overvåges nøje.
Deres foretrukne tilholdssteder er savanner og græsstepper.

Facts
Løven er et af de største kattedyr, kun overgået af tigeren. Hannen kan blive 3,5 m lang, hvoraf en meter udgøres af halen. Skulderhøjden kan være 120 cm og vægten er 150-250 kg. Hunnerne er noget mindre.
Normalt er løver gulbrune, men der kan dog forekomme variationer både i retning af lysere og mørkere dyr. For enden af den lange hale har de en dusk sorte hår. Det mest karakteristiske ved løven er vel nok hannens flotte manke. Den er gul, brun eller rødbrun hos unge dyr men bliver mørkere med alderen og kan blive kulsort hos voksne dyr.

Levevis
Jagten:
Løver jager ved at snige sig ind på deres bytte. Det foregår ved at gå eller kravle langsomt hen mod byttet mens de udnytter vegetationen til at gemme sig. Når de er tæt nok på, styrter de frem mod byttedyret og prøver at fange det i en kort spurt. Så kan de løbe op mod 50-60 km/t, men fanger de det ikke efter 50-100 meter, opgiver de som regel jagten. Små dyr bliver dræbt med et slag af poten, men når det er større dyr må de bruge andre metoder. Enten bider de sig fast i struben til dyret er kvalt, eller den bider fast om snuden og munden på dyret så det ikke kan få luft. Løver kan også jage flere sammen, hvor de enkelte løver sniger sig frem fra hver sin retning. Men de fleste jagter ender uden succes; kun en ud af seks ender med at byttet dræbes, selv om der er større chancer når de jager i flok.

Føde:
Løver æder alt hvad de kan få fat på, men deres vigtigste byttedyr ligger i vægtklassen 50-300 kg. Det drejer sig blandt andet om gnuer, impalaer, antiloper, giraffer, bøfler, vildsvin og zebraer. De tager også gerne ådsler, og kan de jage et andet rovdyr væk fra dens bytte, gør de også gerne det. En voksen løve kan æde helt op til 40 kg i et enkelt måltid. Efter et solidt måltid kan løverne godt slappe af i flere dage efter, mens de fordøjer maden, og undersøgelser har vist at kun 10-20 store byttedyr dræbes af hver løve i løbet af et år.

Flokken:
Løver er flokdyr og i den retning adskiller de sig fra alle andre kattedyr. Sådanne flokke består af et antal hunner med deres unger. Når ungerne vokser op, så drager hannerne som regel væk, mens hunnerne bliver i flokken. Hannerne strejfer rundt, enten alene eller i små grupper, og kan slutte sig til en flok hunner i kortere eller længere tid af gangen. De forsvarer så flokken mod fremmede hanner. I Serengeti Nationalparken er flokkene på gennemsnitligt 15 dyr, men kan svinge fra 4-37 dyr.

Formering:
Der er ingen parringstid for løverne, de får deres unger hele året. Men inden for en enkelt flok får hunnerne tit deres unger indenfor kort tid efter hinanden. De går drægtige i cirka 110 dage og føder så 3-4 unger (op til 6). De nyfødte unger vejer omkring 1330 g og enten fødes de med åbne øjne eller de åbnes i løbet af de første par uger. Ungerne følger deres mor i de første 3 måneder og er først helt fravænnede efter 6-7 måneder. De begynder at deltage i jagterne når de er et års tid gamle. De bliver selv kønsmodne efter 3-4 år og lever normalt omkring 13 år i fangenskab, men der er registreret dyr der blev næsten 30 år.

Andet:
Løver kan være aktive hele døgnet, men det er mest i skumringen og om natten at de helt på toppen. Både deres syn, høresans og lugtesans er fremragende. Selv om løven er en kat, så er den ikke god til at klatre i træer; den nærmere springer op i træerne end at den klatrer.
Løven har en del forskellige ”stemmer” som den bruger til at kommunikere, men det kendteste er vel nok den brøl, som kan hører op til 9 km væk. Brølet bruges til at markere dens territorium og holde andre hanner væk. Derfor er det mest om aftenen og om natten at man kan høre dem brøle, samt når de har nedlagt et bytte.

  • Klasse: Mammalia (Pattedyr)

  • Orden: Carnivora (Rovdyr)

  • Familie: Felidae (Kattefamilien)
    Slægt: Panthera
    (Der er stadig en del uenighed om familiens systematik og nogle forskere placerer løven i underfamilien Pantherinae og i underslægten Leo, mens andre ikke anerkender disse)Tilbage til oversigten