Viden
 

Lille vandsalamander

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Lille vandsalamander
Latinsk navn: Triturus vulgaris

Udbredelse
Almindelig i hele Danmark bortset fra et par småøer. Endvidere Storbritannien, Irland og en stor del af Europa. Forekommer i stillestående vand som søer, havedamme og gadekær. I bjerge op til 1000 meter.

Facts
Den Lille vandsalamander er mellem 6-10 cm lang, med brunlige, glatte sider. Bugen er gul til orange med en del store mørke pletter. 4/5 tæer. Hannen er i yngletiden, hvor den opholder sig i vand, udstyret med en meget tydelig rygkam, med en bølget overkant.

Levevis
Parringstiden begynder når isen er forsvundet fra søerne. Den yngler ofte i små vandhuller. Æggene er ovale og har en størrelse på ca. 2-3 mm. Hunnen afsætter 100-250 æg enkeltvis på blade af vandplanter. Larverne udklækkes efter 2-3 uger, hvor de lever af dafnier og lignende. De forvandles og søger til land efter ca. 3-4 mdr. Voksne salamandre opholder sig kun i vandet i forplantningstiden. Den Lille vandsalamander tilbringer vinteren på land, hvor den ligger i dvale. Føden består af orme, snegle, larver, haletudser o.s.v. Levetid mellem 10-15 år.

  • Klasse: Amphibia (Padder)

  • Orden: Urodela (Halepadder)

  • Familie: SalamandridaeTilbage til oversigten