Viden
 

Laks

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Laks
Latinsk navn: Salmo salar

Udbredelse
Laksen lever i Nordatlanten samt i Europas og Nordamerikas vandløb.

Facts
Laksen er svær at skelne fra havørreden, men har følgende karakteristika: Dens hoved er mindre, kroppen normalt slankere og haleroden er tyndere, og sidst og ikke mindst gællegitterstavene på forreste gællebue er stavformede. Karakteristisk for laksen er, at både dens udseende og dens levevis ændrer sig flere gange i løbet af dens liv. Efter at laksen vandrer fra vandløbene ud til havet, ændrer skindet sig fra broget til sølvglinsende med enkelte sorte pletter. Desuden bliver dens krop rundere og hovedet tilspidses.
Hanlaksen kan blive op til 150 cm lang og veje 40 kg. Hunnerne er op til 120 cm lang og vejer
20 kg.
Laksen er en højt værdsat spisefisk med fast, lyserødt kød.

Levevis
Laksen er meget følsom overfor forurening, og den kræver rent, koldt og iltholdigt vand.
Den bliver i det vandløb, hvor den er født, indtil den er 2 til 4 år gammel. Derefter vandrer den til elvens, åens eller flodens udmunding og ud i havet, hvor den langsomt tilpasser sig saltvandet. Efter 1-3 år i havet vandrer laksen tilbage til det vandløb, hvor den blev født, og kaldes nu opgangslaks.
Under vandringen, der starter i april, indtager den ingen føde, men tærer blot på de opbyggede fedtreserver. Laksen skifter igen udseende – denne gang til yngeldragt. Hannen får stærke røde, blå og gule farver, og på underkæben dannes en slags krog. Når hannen har befrugtet æggene, foregår gydningen på gruset eller sandet bund, hvor hunnen med sin hale gemmer æggene under dyndet. Efter gydningen er de totalt udmattede, og næsten alle laksene dør hurtigt derefter. De få der overlever, svømmer igen ud i havet og genvinder deres styrke. Kun 4-5% gennemfører to gydninger.
Laks i ferskvand lever af småkrebs og småfisk. I havet lever den af rejer, sild, brisling og blæksprutter

  • Klasse: Pisces (Benfisk)

  • Orden: Salmoniformes (Laksefisk)

  • Familie: SalmonidaeTilbage til oversigten