Viden
 

Kobra

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Kobra
Latinsk navn: Naja naja, Naja haje, Naja nigricollis, Naja, mossambica o.m.a.

Udbredelse
De ægte kobraer hører til slægten Naja. I Afrika findes der 5 arter. Desuden findes der 2 arter i Mellemøsten og 1 art, den Indiske kobra, der har stor udbredelse i Asien.

Facts
Kroppen er dækket med bløde skæl der, som hos den egyptiske kobra, kan være glansløse. Kobraens hoved er bredt og fladt. Den har hule gifttænder, der sidder langt fremme i overkæben. Der findes en del kobraarter og længden svinger fra 1 ½ m. til 5 m. Den største af alle kobraer er kongekobraen med en længde på 5 m. Ligesom længden er farverne meget forskellige. Lige fra sort-hvid, til lysegul, gyldenbrun, spættet med gul og brun.

Levevis
Hunnen lægger mellem 8-25 æg i et hul. Når ungerne kommer ud, er de ca. 25 cm. lange.
Kobraen er aktiv om natten, hvor det meste af dens jagt foregår. Deres føde består af gnavere, fugle og æg, firben, andre slanger, fisk og padder. Endvidere er den kendt for at forgribe sig på fjerkræ, især kyllinger og æg.
Hvis kobraen forstyrres af mennesker, smutter den bort. Hvis ikke den kan slippe væk, løfter den hoved og hals og spiler skjoldet ud. Hvis man går nærmere, vil den hugge og angribe. Et bid, der rammer et menneske "rigtigt", vil medføre døden i løbet af ca. 6 timer, hvis ikke man får behandling. Giften er nervegift, og dødsårsagen er, at åndedrætssystemet svigter.
4 arter, det gælder Spyttekobraen, Mocambique kobraen, den Ringhalsede kobra i Afrika samt de af den Indiske kobra, der forekommer i Sydøstasien, har gifttænder, der er modificeret på en sådan måde, at de kan sende en stråle gift i øjnene på fjenden, hvorved denne midlertidigt blindes. Hvis giften ikke omgående vaskes ud, vil øjnene tage varig skade.
Kongekobraen (Ophiophagus hannah), og Brilleslangen (Naja naja) er begge omfattet af Washingtonkonventionen om beskyttelse af truede dyrearter.

  • Klasse: Reptilia

  • Orden: Squamata

  • Familie: Elapidae
    Slægt: NajaTilbage til oversigten