Viden
 

Havørred

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Havørred
Latinsk navn: Salmo strutta

Udbredelse
Havørreden lever nær kyster overalt i Europa, østpå til Uralbjergene og mod vest til Nordamerika, Chile og Argentina.

Facts
Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en tykkere halerod.
Havørreden bliver sjældent over 100 cm lang og 15 kg tung. Den vokser langsomt, mens den lever i ferskvand, og først når den kommer ud i saltvand eksploderer væksten.
Havørredens kød er meget velsmagende og svært at skelne fra laksen.

Levevis
Når havørreden er et par år gammel, forlader den ferskvandet og vandre ud til havet.
Havørreden gyder normalt flere gange i sit liv i modsætning til laksen. Gydeperioden er fra oktober til januar. Under vandringen fra havet op til ferskvandsgydepladsen anlægger havørreden parringsdragt. Den gyder op til 10.000 æg på nogle få dage og vender derefter tilbage til havet.
I ferskvand består havørredens føde af smådyr og insekter. I havet lever den af rejer, brisling, sild, tobiser og andre småfisk.

  • Klasse: Pisces (Benfisk)

  • Orden: Salmoniformes (Laksefisk)

  • Familie: SalmomidaeTilbage til oversigten