Viden
 

Fisk

 

Pasning

Jo større jo bedre
Fisk kræver meget plads, for de bør have et stort akvarium. Jo større akvariet er, jo mindre pasning kræver det. Man bør sætte sig grundigt ind i pasning af et akvarium. Forkert pasning kan nemt føre til, at fiskene dør. Det er en god idé at kontakte Dansk Akvarie Union, der kan være behjælpelig med råd og vejledning.

Bunden er nået
Størrelsen af akvariet afhænger af de forskellige fisk, og om det skal være et fersk- eller saltvandsakvarium. Et akvarium bør dog aldrig være rundt, da fiskene ikke trives i rundt akvarier. Udover akvariet, der skal have et dækglas (så fiskene ikke kan springe ud, og så fordampningen fra vandet er minimal), har man brug for et armatur med lysstofrør, en pumpe og filter, et fangstnet, et termometer, et bord til akvariet (da det er meget vigtigt, at det står på et helt plant underlag, så ruderne ikke sprænger), dekorationer, planter og bundlag. Det er kun fantasien, der sætter grænser for indretningen af et akvarium. Der er simpelthen uanede muligheder. Når man indretter sit akvarium, bør man altid indrette det så tæt på den/de pågældende fisks naturlige levesteder som muligt - så fiskene føler sig hjemme. F.eks. er der nogle fisk, der lever nær bunden, der er nogle fisk, der lever mellem planter o.s.v. Et akvarium på 128 liter måler 80 cm langt, 40 cm dybt og 40 cm højt. Det er et godt begynderakvarium. Der er plads til både fisk, planter og dekoration. Man skal bare ikke overfylde det med for mange fisk. Det er bedre med få fisk, der har god plads. Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle fisk, der kan nøjes med et akvarium på 128 liter.
Oftest dækker man bagsiden med en kunstig baggrund eller et stykke ensfarvet f.eks. mørkebrunt karton, så akvariet er pænt at se på. I øvrigt føler fiskene sig tryggere, når den ene side er lukket af.
Bundlaget skal være kalkfrit og 5-10 cm højt skrående op mod bagruden. Bundlaget kan være grus, sten eller spagnum. Nogle fisk foretrækker en mørk bund og andre en lys. Grus og sten findes i mange forskellige nuancer. Derudover skal akvariet dekoreres med planter, store sten, trærødder m.m. Man kan enten købe dekorationsmaterialer hos dyrehandleren, eller man kan gå en tur og finde noget selv. Før man putter dekorationsmaterialerne i akvariet, skal man rense dem med en stiv børste.
Man skal passe på, at vandet ikke bliver forurenet oppefra af støv m.m.
Man skal checke fiskene, vandet og temperaturen dagligt. Desuden skal man jævnligt holde øje med, at planterne trives.
Rengøring af akvariet skal ske en gang om ugen. Ruderne skal pudses, bundlaget skal suges, og ca. 1/4 del af vandet skal udskiftes. Ca. én om måneden skal filtret renses - dog ikke samtidigt med at man renser bundlaget.
Akvariet bør placeres på et akvariebord et roligt sted, hvor man kan sidde og betragte fiskene. Akvariet bør stå op ad en væg uden direkte sollys, så man undgår alger og overophedning. Da lampe m.m. kræver strøm, er det en god idé at placere akvariet i nærheden af stikkontakter.
Man skal sørge for, at de ting, man bruger til rensning af akvariet, kun bliver brugt til det. Der må nemlig ikke komme rester af rengøringsmidler i vandet, da det er giftigt for fiskene. Man bør heller aldrig sprøjte med insektgift i nærheden af et akvarium, da partiklerne ligeså stille daler ned i vandet.

Sundhedstegn
En sund fisk er livlig, den er i god stand - og ikke udmagret, den har glansfulde skæl, hele finner og klare øjne. Den må ikke have hvide pletter eller "stå og hænge" i et hjørne. Den må ikke være bleg eller oppustet, have bylder eller svamp (svamp ligner vat).
Det er altid en god idé at kontakte Dansk Akvarie Union, der kan være behjælpelig med de spørgsmål, der dukker op.

     

Fodring

Foder
Jo mere alsidig kosten er, jo bedre er det for fiskene. Tørfoderflager er et foder, der mere eller mindre indeholder alt, hvad fisk har brug for. Det er dog ikke alle fisk, der vil nøjes med det. De fleste fisk vil sætte stor pris på noget levende foder ved siden af. Man kan f.eks. selv fange noget fiskefoder ude i naturen, man kan købe noget, der er frossent hos dyrehandleren eller man kan købe noget levende foder hos nogle dyrehandlere eller hos en insektopdrætter. Levende foder kan f.eks. være dafnier, myggelarver og bananfluer. Når man fodrer med levende foder, man selv fanger, skal man være opmærksom på, at man ikke får tilført akvariet snyltere og andre skadedyr, som kan gøre fiskene skade. Fiskene skal have mad ca. to gange om dagen. Man giver dem en mængde, der bliver spist i løbet af ca. 5 minutter, da det mad, der ikke bliver spist, forurener vandet. Man skal passe på, at man ikke overfodrer fiskene.
     

Facts

Latinsk navn: Pisces
Kønsmodenhed: 3-4 måneders alderen for de fleste akvariefisk, det afhænger dog af arten. Nogle er først kønsmodne i 3-4 års alderen.
Drægtigsperiode: 2 dage-120 dage, alt afhængig af arten.
Antal unger pr. kuld: Cichliden gyder ca. 5 æg ad gangen, hvorimod klumpfisken lægger op til 30 millioner æg ad gangen.
Unger ved klækning: De ligner de voksne - de er bare mindre.
Levealder: Verdens ældste fisk, den nordamerikanske sø-stør, blev 82 år gammel.
Vægt: Verdens tungeste fisk, hvalhajen, vejer ca. 15 tons. Verdens letteste fisk, dværgpygmæ-kutlingen, vejer kun 4-5 g.
Længde: Verdens største fisk, hvalhajen, er ca. 12 m lang. Verdens mindste fisk, dværgpygmæ-kutlingen, er bare 7,5 mm lang.
Fart: Verdens hurtigste fisk, sejlfisken, kan skyde en fart på 109 km/t.
Farver: Fisk findes i mange forskellige farver og mønstre.
Arter: Der findes mere end 37.000 forskellige arter af fisk.
De fleste fisk er aktive om dagen, men der findes også fisk, der er aktive i skumringen og om natten.
Der findes både fisk, der er planteædende og kødædende.
Mærkning: Nej.
Stambøger: Nej.Tilbage til oversigten