Viden
 

Bjergsalamander

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Bjergsalamander
Latinsk navn: Triturus alpestris

Udbredelse
Udbredt i Mellemeuropa. I Danmark som sjældenhed i Sønderjylland. Der blev den konstateret første gang i 1949. Stor udbredelse i Alperne. Bjergsalamanderen lever i ikke forurenede søer, bjergdamme og i langsomt strømmende vand. I bjerge op til 3000 m.

Facts
Bjergsalamanderen er grå til sort marmoreret, nogle gange blålig på rygsiden. Ryg- og halebræmme lysegul med sorte bånd. Hunnen har ikke bræmmer. Bugen orange til kraftigt rød. På halens side ses sorte og blålige pletter. Ungerne har ofte en rødlig midterlinje på ryggen. Hannens længde er op til 8 cm, hunnens op til 11 cm. 4/5 tæer. Halen hvis længde er det samme som kroppen, er fladtrykt.

Levevis
Føden består af orme, snegle, larver o.s.v. Parringen som begynder når vandet er isfrit, foregår på den måde, at hannen afsætter spermatoforer på bunden af søen. Hunnen optager dem så i sin kloak, så æggende bliver befrugtet. De befrugtede æg udgydes på planter i vandet. Larverne klækkes efter ca. 2 mdr. Her har de en længde på ca. 8 mm. Efter 3 mdr. forvandler de sig til små salamandre, og har en længde på ca. 3 cm og er herefter kønsmodne. Der kendes dog til tilfælde hvor dyret har forplantet sig i larvestadiet. Bjergsalamanderen bliver mellem 10-15 år. Den er fredet i Mellemeuropa.

  • Klasse: Amphibia (Padder)

  • Orden: Urodela (Halepadder) 

  • Familie: SalamandridaeTilbage til oversigten