Viden
 

Ål

UDBREDELSE · FACTS · LEVEVIS

Ål
Latinsk navn: Anguilla anguilla

Udbredelse
Ålen lever i Nordatlanten samt Middelhavet.

Facts
Ålelarver er glasklare og pilebladsformede. Fra Sargassohavet føres de af Golfstrømmen til Europa på deres 2-årige færd. I kystfarvandene ud for Europa forvandles de til glasål, hvorefter de søger ind i fjorde, vandløb og søer
Under opvæksten kaldes ålen gulål på grund af den gullige bugside. Når ålen er mellem 6 og 16 år gammel, sker der en stor ændring af dens udseende. Hovedet bliver smallere, øjnene større, og farven ændres fra at være gul til at være sølvskinnende. Nu kaldes den for blankål.
Hanblankål bliver op til 50 cm lange og hunnerne op til 100 cm. Den maximale vægt er 3,5 kg.
Ålen er en udmærket spisefisk med hvidt, fast kød. I Danmark er røget og stegt ål nogle af vore nationalretter.

Levevis
Ål, der lever i brakvand, er overvejende hanål, mens ål i søer oftest er hunål.
Når ålen er nået blankålstadiet, svømmer den ud i havet for at gentage færden til Sargassohavet.
Den kønsmodnes undervejs. Så vidt man ved, gyder ålen ingen andre steder end i Sargassohavet.
Ålen jager kun om natten. Den lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.

  • Klasse: Pisces (Benfisk)

  • Klasse: Pisces (Benfisk)

  • Orden: Anguilliformes (Ålefisk)Tilbage til oversigten