Kat
 

De efterladte katte

- 08/02/13
efterladte katte
Stadig flere efterlader deres kat, når de flytter. Desværre findes der et uhyggeligt stort problem, som kun de færreste er vidende om, nemlig det eksplosivt voksende antal katte, der efterlades af folk, når de flytter fra deres lejligheder, parcelhuse og landbrugsejendomme.

Flere og flere får kat..... og flytter

Problemet har vokset sig så stort, fordi stadig flere anskaffer sig kat. Desuden flytter folk hyppigere end før i tiden. I disse tider, hvor der ellers bliver gjort et stort nummer ud af dyrevelfærd, er det faktisk alligevel mere og mere udbredt, at folk benytter flytningen, til at skille sig af med deres kat, ved bare at efterlade den som kasseret flyttegods. Tilsyneladende sker det først og fremmest, fordi folk vil spare de penge, det koster at komme af med katten på en forsvarlig måde.

Tit går der flere måneder efter den feje udsætning, før viceværter, naboer eller andre bliver opmærksomme på det ulykkelige, omstrejfende dyr. I mellemtiden er katten med stor sikkerhed udhungret og med stor sandsynlighed også plaget af de sygdomme, som hjælpeløse dyr naturligt får. I længden vil enhver familiekat gå til grunde, fordi den er vant til at blive fodret og plejet og ikke kan klare f.eks. at tage kampen op med de mange vildkatte. Den udsatte kat har simpelthen de dårligst tænkelige kort på hånden.

Unge og gamle efterlades

Folk efterlader både unge og ældre katte. Tilmed er de som regel ikke neutraliserede, kun nogle få er øremærkede, og så heldige at blive fundet betids og indleveres til dyrlæge, Inges Kattehjem eller andre internater, og oftest uden at katteejeren drages til ansvar.

Men under alle omstændigheder er problemet altid det samme: de behjertede viceværter, naboer og andre, der retter henvendelse til os for at slippe af med problemet, mener som regel samtidig, at ansvaret og de dermed forbundne økonomiske udgifter i hvert fald ikke er deres. Det er igen en sag, som man mener, at vi må tage os af.

Vi mener, at der naturligvis må propaganderes for en holdningsændring til fordel for kattenes velfærd i enhver henseende. Men det er ikke nok at appellere til folk om større ansvarsfølelse overfor deres husdyr. Problemet er, som nævnt, eksplosivt stigende.

Hvad kan der gøres?

Alene Inges Kattehjem i Glostrup tager hver uge imod flere katte, som folk har "glemt", da de flyttede. Derfor bør der ske nogle effektive tiltag, så der i lejekontrakter, grundejerforenings vedtægter osv. indføjes klare bestemmelser om, at folk ved fraflytning af deres bolig ikke alene har et moralsk ansvar over for deres katte, men altså også i høj grad et økonomisk.

Når folk ved fraflytning efterlader møbler og andet skrammel, så bliver det fjernet på vedkommendes regning. Selv om en kat efter vores mening, rangerer langt højere end en hvilken som helst "ting", vil vi betragte det som et stort fremskridt, når det i lejekontrakter osv. præciseres, at man ved fraflytning af sin bolig har samme forpligtelser overfor en efterladt kat, som en efterladt sofa.

Problemet opleves som størst i byerne. Der bliver naboer og andre i det mindste hurtigere opmærksom på de efterladte katte, end man gør på landet. Men ude i det herlige danske landskab, hersker stadig det rene anarki, især når det drejer sig om kattenes velfærd. Så der er det reelle problem med efterladte og på anden måde prisgivne katte, utvivlsomt mindst lige så akut. 

Fordi de mange katte, der kynisk og skrupelløst udsættes ved fraflytning, befinder sig et såvel moralsk som juridisk ingenmandsland, har vi besluttet nu for alvor, at sætte fokus på problemet. Det sker i håb om at få gjort noget effektivt imod den desværre, tiltagende ansvarsløshed. Det kan kun ske med hjælp fra boligselskaber, ejendomsmæglere og alle andre involverede.

Vi har svært ved at forestille os, at nogen kan have det mindste imod at bidrage til problemets minimering på den måde. Alle dem vil vi nu tage kontakt til, med samme indtrængende opfordringer, som vi her har præciseret. De indkomne reaktioner, bliver du informeret om i næste nummer af bladet. Uanset om de er positive eller negative.

Bortset fra det, vil vi opfordre dig til at sende korte uddrag af denne artikel til aviser, distriktsblade osv. hvor du bor. På den måde er du med til at præge debatten på en langt mere effektiv måde, end de fleste forestiller sig. De utroligt mange fortvivlede katte, der er blevet efterladt og nu strejfer rundt og leder efter deres hjerteløse familie, som har efterladt dem til en ond skæbne, har i hvert fald brug for din hjælp endnu en gang.


Tilbage til oversigten